เฮเลน แห่ง ทรอย

Published March 3, 2012 by dunungandmovie

“เฮเลน แห่ง ทรอย” (1,100 ปีก่อนคริสตกาล) หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันในประวัติศาสตร์ว่า “ความงามที่เคลื่อนทัพเรือพันลำ” เป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการกล่าวขวัญถึงมาตลอดระยะเวลา 3,000 กว่าปีที่ผ่านมาว่าเป็น “ผู้หญิงที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์” เฮเลน แห่ง ทรอย เป็นผู้หญิงที่บันดาลใจให้บรรดา กวี นักคิด นักเขียน ทั้งหลาย พากันคิดฝันถึงตลอดมาในทุกยุคทุกสมัย ในปัจจุบันดูเหมือนว่านางได้กลายเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของผู้หญิงในฝัน และภาพลักษณ์ของเพศหญิงในทุกรูปแบบของอารมณ์ที่ผันแปรสำหรับผู้ชายทั่วไปใน โลกตะวันตกไปแล้ว เรื่องราวในตำนานเก่าแก่ที่เชื่อมโยงความงามของนางเข้ากับสงครามเมืองทรอย ได้รับการบันทึกไว้เป็นครั้งแรกในมหากาพย์อีเลียต (900 ปีก่อนคริสตกาล) ซึ่งเป็นบทกวีที่มีความยาวมากที่สุดในโลก เขียนโดย “โฮเมอร์” นักประพันธ์ชาวกรีก และก็ได้รับการนำไปเขียนถึงโดยนักประพันธ์จำนวนมากสืบเนื่องกันมาจนถึง ปัจจุบัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: